Kårens historia

Under mer än 100 år har Chalmers Studentkår arbetat för att ta tillvara studenternas intressen och för att göra vår studietid så bra som möjligt. Genom stort engagemang och mycket hårt arbete har kåren utvecklats till en stabil organisation med stark integritet.