Verktygslåda för kommunikation

Dela

Så använder du verktygslådan

I en organisation som Chalmers Studentkår finns en stor omsättning av ideellt engagerade människor. Kontinuitet är en utmaning och kommunikation ett måste. För att underlätta det arbetet har man genom kårens verksamhetsplan tagit fram denna verktygslåda.
Chalmers Studentkår prioriterar kommunikation och värdesätter de ideellt engagerades erfarenheter och idéer. Därför finns dessa idéer och tankar samlade här.
 
Kårens kommunikatör ansvarar för innehållet på dessa sidor. Vänliga kontakta info@chalmersstudentkar.se om du har frågor, funderingar eller vill bidra med tips eller ändringar.
 

Till vad?

Underlätta och utveckla kommunikationen till medlemmar.
 

För vem?

Aktiva inom kåren och sektionerna, ofta informations- eller PR-ansvariga.
 

Av vem?

Sektionsordföranden, infoansvariga i styrena samt kommunikationsavdelningen. Insamling av information sker genom utskottsmöten med sektionsordföranden samt med infoansvariga vilka hålls av representanter i kårledningen och kommunikationsavdelningen.
 

Hur är det uppbyggt?

Varje kanal beskrivs kort följt av kanalens bra egenskaper och utmaningar. Varje avsnitt avslutas med tips. Det finns också en egen del för engelsk kommunikation.
 

Kommunikationskanaler

Publik kalender

Vill du bli en bättre kommunikatör?

Missa inte Informationsutskottet som sammanträder ett par gånger per termin. Det är ett forum för alla informationsansvariga i styrena och sammankallas och hålls av kårens kommunikationsavdelning. Anmäl dig till info@chalmersstudentkar.se så snart du gått på din post.

Här kan du bland annat...

  • vara med på affischverkstad
  • spåna annorlunda marknadsföringsmetoder
  • prata sektionens varumärke och strategi
  • lära dig hur du planerar din kommunikation för att uppnå bästa effekt
  • fika och ha trevligt med andra infoansvariga