Utskott

Dela

Länken mellan kåren och sektionerna i gemensamma frågor.

Utskotten är en mötesplats där representanter från kårledningen och teknologsektionerna regelbundet ses för att diskutera gemensamma och aktuella frågor. Syftet är att få utbyta erfarenheter och synpunkter från varandras verksamheter. 
 

Kårledningsutskottet (KU)

Utskott för alla sektionsordförande och presidiet. Utskottet diskuterar gemensamma frågor, utbyter erfarenheter och utvecklar Chalmers Studentkår.

Nöjeslivsutskottet (NU)

Nöjeslivsutskottet har till uppgift att kontinuerligt underhålla och förbättra nöjeslivet på Chalmers Studentkår och teknologsektionerna.

Utbildningsutskottet (UU)

Utbildningsutskottets uppgift är att diskutera och utreda frågor som rör studier och undervisning för Chalmers studenter.

Sociala utskottet (SU)

I SU diskuteras studiesociala frågor. Även arbetsmiljöarbete med mer långsiktigt och strategiskt perspektiv kan diskuteras. I utskottet sitter de som är studiesocialt ansvariga från respektive sektion.

Arbetsmarknadsutskottet (AU)

AU knyter samman kårens och sektionernas arbetsmarknadsgrupper för samordning och förbättring. Varje sektions arbetsmarknadsgrupp har en representant i utskottet.

Internationella utskottet (IntU)

IntU är ett samarbete mellan sociala enheten, utbildningsenheten och teknologsektionerna för att stärka de internationella studenternas insyn och påverkan inom studentkåren. IntU består av internationella studenter som träffas fem gånger per år.

Informationsutskottet (InfU)

InfU är till för att de informationsansvariga i sektionsstyrelserna ska träffas och utbyta erfarenheter men också få inspiration, nya idéer och förbättra sin kommunikation. InfU leds av kårens kommunikationsavdelning och har möten 4 gånger per år. 

Är du intresserad av att sitta med i något av utskotten? Kontakta ditt sektionsstyre!