Utbildningspåverkan

Dela

Enligt Chalmers studentkårs medlemmar är studentkårens viktigaste uppgift att se till att kvalitén på Chalmers utbildningar ständigt förbättras. På de här sidorna kan du läsa om hur Chalmers Studentkår arbetar med utbildningspåverkan, vilka rättigheter och skyldigheter som du har i din utbildning samt vart du kan vända dig om det skulle uppstå ett problem i din kurs, ditt program eller din studiemiljö.

Chalmers studentkår arbetar för att Chalmers utbildningar ska vara så bra som möjligt. Här kan du läsa hur utbildningspåverkan bedrivs på olika plan, allt från kursutvärderingar till enskilda studentrepresentanter, studienämnder och genom utbildningsenheten i kårledningen.

Kårens åsikter leder påverkansarbetet

För att dina studentrepresentanter ska veta i vilken riktning kåren ska arbeta finns ett åsiktprogram. Där står bland annat:

  • ”1§ En Chalmersutbildning skall hålla högsta internationella kvalitet”
  • ”20§ Alla lärare skall ha goda kunskaper inom pedagogik”
  • ”36§ Samtliga kurser skall årligen utvärderas”
  • ”51§ Alla obligatoriska kursmoment skall vara helt avgiftsfria och inte medföra en merkostnad för teknologen”