Utbildningsenheten

Dela

Utbildningen i fokus

Utbildningsenheten består av ordförande (UO) samt vice ordförande (vUO) och arbetar för en bättre utbildning och ett starkare studentinflytande. För att nå dit arbetar utbildningsenheten nära utbildningsutskottet, högskolan och sektionernas studienämnder/sektionsutbildningsutskott så att studenternas röster blir hörda.

Dessutom samordnar enheten studentrepresentanter och för studentkårens talan i nationella utbildningsorgan. Har du frågor eller synpunkter på din utbildning, kontakta utbildningsenheten.

Kontaktuppgifter och mer om sittande kårledning.