Teknologäskningar

Dela
På Chalmers finns tusentals studenter, ännu fler idéer och lika många möjligheter att genomföra dem.
 
Ofta genomförs många event och liknande av redan etablerade föreningar eller kommittéer. 
Faktum är att du inte behöver vara varken en förening eller kommitté för att förverkliga din idé- du kan bara vara dig själv och din plan. Studentkårens styrelse uppmuntrar alla att förverkliga sina idéer och har därför en pott med pengar som kan delas ut för detta varje år.
 

Ett av flera genomförda event var ett poolparty på J.A. Pripps innergård. Foto: CFFC
 

Frågor och svar om äskningar

Vem kan äska pengar?
Alla medlemmar i kåren
 
Vad kan jag äska för?
Lokalkostnader, mat, tjänster, tillfällig utrustning som krävs för projektet eller eventet, marknadsföring

Vad kan jag INTE äska för?
Det görs alltid en bedömning av varje ansökan men inköp av inventarier och alkohol kan inte äskas för.

Hur mycket kan jag få?
Det beror på omfattningen av din idé. Du räknar på kostnaderna och sedan kan kårstyrelsen bevilja hela belopp eller delar av beloppet.
 
När måste man söka?
Nästa deadline är den 17 maj 2017. 
Äskningspotten innehåller ca 100tkr för höstterminen. 
 
Hur vet jag om min idé håller?
Det finns några saker att förhålla sig till:
  • Projektet skall ligga inom minst ett av kårens verksamhetsområden: utbildningsfrågor, studiesociala frågor, arbetsmarknadsfrågor eller medlemsservice.
  • Projektet skall syfta till att medföra nytta för en stor del av kårens/sektionens medlemmar.
  • Projektet skall ha ett utvecklande och värdeskapande syfte

Om du vill bolla din idé kan du alltid höra av dig till din sektionsstyrelse innan!

===============================
Så tveka inte, anordna ett julloppis, en brännbollskväll med internationella studenter eller ett utomhusquiz på Geniknölen. Eller nåt helt annat?
 
Fyll i ansökan nedan (eller gå till formuläret på egen sida)och du är på väg mot att förverkliga din idé!