Styrelsearbete i kårföretagen

Dela

Du kan påverka hur kårföretagen jobbar och vilka medlemsförmåner som finns.

Vad kan jag göra i en bolagsstyrelse?

I alla dessa bolag sitter det ett antal studentrepresentanter som väljs varje år. Att sitta i någon av bolagsstyrelserna ger dig nyttig erfarenhet av att driva företag och en insyn i hur företagsvärlden fungerar. Läs mer om våra företag här.

Har du frågor rörande styrelseuppdragen eller rekryteringsprocessen svarar valberedningen gärna på dina frågor. Valberedningen når du enklast på valberedningen@chs.chalmers.se

Bolagen inom kåren

Cremona Bokhandel / STORE

Sedan augusti 2015 finns studentkårens nya servicebutik STORE som innehyser mycket av det sortiment som tidigare fanns i bokhandeln Cremona. Nu finns det istället cremona.se och den fysiska butiken heter STORE. Som ledamot får du möjlighet att arbeta med Cremonas och STORES fortsatta utveckling. Har du visioner eller planer för hur servicen kan förbättras ta chansen och sök styrelsen!

CTK

CTK är studenternas språngbräda ut i arbetslivet! Företaget arbetar med att ge alla studenter från alla Chalmers olika kompetensområden en möjligheten att applicera sin kunskap i näringslivet redan unders sin studietid. Inom företaget drivs olika projekt där studenter får möjlighet att arbeta i grupper med andra drivna studenter samt knyta kontakt med näringslivet. Som ledamot i styrelsen får du möjlighet att påverka företagets utveckling samt vara med och hjälpa chalmerister att hitta sin plats i arbetslivet redan innan examen.

Chalmers Studentkår Rekrytering

Chalmers Studentkår Rekrytering är Chalmers Studentkårs egna bemannings- och rekryteringsföretag. Bolaget drivs av chalmerister för chalmerister. Vi arbetar för att vara det främsta rekryterings- och rekryteringsbolaget för chalmerister och samtidigt för att kunna erbjuda marknaden tjänster och kompetens. Var med och driv företaget framåt samt arbeta för att sammanlänka chalmerister med näringslivet!

Chalmers Konferens & Restauranger (Johanneberg)

På Campus Johanneberg drivs omkring 10 restauranger och caféer, alla med sin egen profil i utbud och priser. Styrelsen arbetar aktivt med att öka kvaliteten och sänka priser för att på så vis öka värdet av medlemskapet i Studentkåren. I styrelsen så får du möjlighet att se hur ett stort företag fungerar från insidan samt ge kreativa idéer för att utveckla verksamheten.

Chalmers Konferens & Restauranger (Lindholmen)

Detta är en del av Chalmers Konferens & Restauranger som precis som på Johanneberg har både restaurangverksamhet och konferens. Verksamheten har de två senaste åren vuxit snabbt och målen för framtiden är höga. I styrelsen får du möjlighet att vara med och utveckla en växande verksamhet på en plats som expanderar.

Chalmers Studentkår Promotion (CSP)

Chalmers Studentkår Promotion är ett drygt ett år gammalt företag som har som syfte att skapa möten mellan studenter och framtida arbetsgivare. Detta görs genom att sälja bland annat lunchföreläsningar och monterplatser till företag som vill träffa chalmerister från flera sektioner. CSP är alltså som en arbetsmarknadskommitté fast för hela Chalmers och i bolagsform. Eftersom företaget är så ungt finns stora och spännande möjligheter för dig som styrelsemedlem att komma med idéer och kunna påverka på riktigt!

Emils Kårhus AB

Emils Kårhus AB (EKAB) är ett bolag vars syfte är att äga och förvalta Sveriges största kårhus. Sedan 2011 är EKAB ett dotterbolag till AB Chalmers Studentkårs Företagsgrupp. Företaget arbetar med att vara en aktiv fastighetsägare samt med att förvalta sitt kapital för att avkastningen skall kunna finansiera kårhusets fortsatta underhåll. Styrelsen arbetar långsiktigt ur ett förvaltnings- och fastighetsperspektiv. Som ledamot får du möjlighet att arbeta för att kårhuset även i framtiden ska vara hjärtat på campus.

Företagsgruppen

Företagsgruppens styrelse behandlar koncernens övergripande strategier och arbetar långsiktligt för att driva utvecklin¬gen inom koncernen framåt. Styrelsen ansvarar för koncernens samtliga företag och du får som ledamot insikt i samtliga verksamheter. I styrelsen får du möjlighet att påverka samt arbeta strategiskt med nya idéer och nytänkande.