Studiemedel

Dela

En utbildning på Chalmers ger dig rätt att erhålla studiestöd. För att få det krävs att du ansöker och sedan klarar av dina studier till en viss nivå.

Hur ansöker du?
Du ansöker om studiemedel hos centrala studiemedelsnämnden, CSN. Hur du går tillväga kan du läsa på CSN:s hemsida under ansökan.

Krav
Vad som krävs för att vara berättigad till studiemedel beskrivs på CSNs hemsida under krav. Exempelvis måste du bland annat klara 37,5 hp första året du studerar heltid med studiemedel samt 45 hp övriga år du studerar heltid med studiemedel. För att CSN ska börja betala ut studiemedlet när de har godkänt din ansökan måste du lämna en studieförsäkran. Denna intygar att du har för avsikt att studera enligt din tidigare ansökan, och kan endast lämnas efter terminsstarten när du är registrerad på din utbildning.

Du kan lämna din studieförsäkran på CSNs hemsida. Tänk på att du endast kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden, så skicka in din ansökan i tid!
För att slippa återbetalningar är det viktigt att du meddelar CSN om du avslutar dina studier eller ändrar studietakt.

Frågor?
Har du frågor eller vill ha rådgivning kring ditt studiemedel kan du alltid kontakta sociala enhetens ordförande.