Studentinflytande

Dela

Chalmers Studentkår arbetar för att du ska ha inflytande över dina studier och din studiesituation.

Detta är möjligt genom att vara representerade i grupper och på möten där dessa frågor diskuteras. För att vår gemensamma röst ska föras fram på ett praktiskt och effektivt sätt väljs studentrepresentanter in. Deras uppgift är att enskilt eller i grupp representera din åsikt i olika frågor. Chalmers Studentkår är också med i sammanslutningar som ger oss inflytande på regional och nationell nivå, där många beslut som rör oss studenter fattas.