Dela

Studenter sökes

Här kan kårkommittéer, kårföreningar och kårföretag utlysa poster för kårens medlemmar. Det mesta är ideella engagemang som kan ge dig stor erfarenhet och det är ett naturligt sätt att knyta kontakter. Läs mer om hur du kan engagera dig.

Valberedning 17/18 sökes!
05 maj 2017 - 05:05
Valberedningen är den nämnd inom kåren som har till uppgift att bereda val till kårledningen, kommittéer och andra poster som väljs av fullmäktige och kårstyrelsen. Rent praktiskt innebär detta att valberedningen samlar in ansökningar till dessa poster och sedan gör intervjuer med de sökande, varpå de lämnar sin nominering till den part som skall välja in posten. Valberedningen har därför ett mycket stort inflytande på vilka det är som skall vara med och bestämma om kårens verksamhet och att vara med i valberedningen är ett av de viktigaste uppdragen inom kåren.
 
Genom uppdraget kommer du dels att få erfarenhet av rekryteringsprocesser men även kunna förbättra din intervjuteknik och träffa många andra drivna studenter.
 
För intresseanmälan eller frågor hör av dig till valberedningen@chs.chalmers.se.
Inval sker på konstituerande fullmäktigemötet den 24/5.