Dela

Studenter sökes

Här kan kårkommittéer, kårföreningar och kårföretag utlysa poster för kårens medlemmar. Det mesta är ideella engagemang som kan ge dig stor erfarenhet och det är ett naturligt sätt att knyta kontakter. Läs mer om hur du kan engagera dig.

Lekmannarevisorer sökes!
12 apr 2017 - 03:04
Är du intresserad av ekonomi och revisorskap och vill ha en en bra erfarenhet inför framtiden? Just nu söker vi lekmannarevisorer för det kommande verksamhetsåret. 
Som lekmannarevisor ser du till att det kårens medlemmar beslutar om blir gjort. Ditt uppdrag är att granska kårens verksamhet och dess centrala ekonomi. Detta innefattar även att se över de centrala kommittéernas bokföring och stötta dem. 
Vi söker en noggrann person, det är en fördel att man har tidigare kassörs- eller revisorvana och pluggar på Chalmers, men man måste inte vara medlem i kåren.
 
Låter detta intressant? Skicka in CV och personligt brev senast den 26/4 till valberedningen@chs.chalmers.se 
 
Har du några frågor så tveka inte att ställa dem!
Utveckla kårens IT - arvoderat uppdrag
20 mar 2017 - 04:03
English below
 
Vi söker ett team med duktig projektledare för posten som kårens Chief Information Officer (CIO) och en Deputy Information Officer (DIO). Samtliga är arvoderade.

 
Eftersom funktionen är helt ny är du med och utformar ramarna. Huvuduppdraget är att ta fram och vidareutveckla ett lättadministretad och stabil struktur. Exempel på behov som strukturen behöver tillgodose, utveckla, avveckla/upphandla är:
 • Nätverk i kårhuset Johanneberg och Härryda
 • E-post för chs.chalmers.se-domänen och kårkommittéer
 • Digitala designverktyg för kårkommittéer
 • Kårens hemsida, utrymme och bandbredd
 • CHARM och dess IT-behov
 • Nya områden och behov
Hur dessa behov ska tillgodoses är en del av uppdraget som du är med och formar.
 
Intresserad? Har du frågor? Hör av dig till kårordförande ko@chalmersstudentkar.se
=======================
Be part of the union's IT-team and develop a new infrastructure for the future! We are looking for a Chief Information Officer (CIO) and a Deputy Information Officer (DIO)
 
You will part of forming the task ahead. Examples of needs to address, develop, improve, add:
 • Network in the student unio building Johanneberg
 • E-mails for chs.chalmers.se domain and union committees
 • Digital design tools for union committees
 • Union website hosting and band width
 • CHARM and its IT needs
 • New areas and needs

If you are interested please contact the student union president ko@chalmersstudentkar.se to apply or if you have anyt questions.

Representanter till anställningskommittén sökes!
23 mar 2016 - 11:03

Fyra studenter sökes till att representera kåren i Chalmers Anställningskommitté under läsåret 17/18. Att vara studentrepresentant i anställningskommittén innebär att du kommer få möjligheten att påverka vilken personal högskolan anställer och befordrar, genom att lyfta fram vad studenterna vill ha hos lärarna som anställs. Anställningskommittén hanterar tillsättningar och befordringar av samtliga akademiker det vill säga tjänster som rör forskning och undervisning på Chalmers. I anställningskommittén sitter representanter för lärare, facket, doktorander och studenter samt prefekt från aktuell institution.

Som representant får du vara med och...

 • Lyfta fram vilka egenskaper som är viktiga hos en Chalmersanställd från studentrepresektivet.
 • Träffa medlemmarna i anställningskommittén och institutionsledningen från olika institutioner.

Du kommer även få erfarenheter av...

 • Att vara en del i en rekryteringsprocess.
 • Intervjuteknik.
 • Att företräda åsikter hos en stor grupp med människor.

Uppdragets period: 1 juli 2017 - 30 juni 2018
Ansök senast 8 maj 2016 (ansökningar behandlas löpande).
Söker fyra representanter.
Mer information om uppdraget kan du hitta på denna länk.

 För ansökan eller frågor kontakta utbildningsenhetens vice ordförande på vuo@chalmersstudentkar.se. Vid ansökan, bifoga en kort beskrivning om vem du är, varför du vill söka till och vad du kan tillföra till anställningskommittén.

Utbildningsområdesrepresentanter sökes!
23 mar 2016 - 11:03
Nu söker vi åtta studenter som vill representera studenternas åsikt i utbildningsområdena på Chalmers. Alla program är indelade i fyra olika utbildningsområden (ASAM, EDIT-I, KFM och MATS) utifrån ämnesområden. Inom varje utbildningsområde hålls möten som ska samordna programmen inom varje utbildningsområden samt de institutioner som är berörda av programmen. Mötena skiljer sig mellan de olika områdena men behandlar både strategiska och praktiska frågor.
På utbildningsområdets möten deltar utbildningsområdesledaren, programansvariga, viceprefekter från berörda institutioner, ledningsstöd och 2 studentrepresentanter.
 
Som studentrepresentant i utbildningsområdena kan du vara med och...
 • Påverka gemensamma långsiktiga satsningar på programmen.
 • Få insikt i hur Chalmers arbetar med utbildningsfrågor.
 • Representera studenternas röst på berörda program och lyfta fram studenternas åsikter.
 • Träffa utbildningsområdesledare, programansvariga, vice prefekter och administratörer med koppling till de olika programmen inom utbildningsområdet.

Uppdragets period: 1 juli 2017 - 30 juni 2018
Ansök senast 10 maj 2017 (ansökningar behandlas löpande).
Söker två orepresentanter till varje utbildningsområde.
Mer information om uppdraget kan du hitta på denna länk.

Låter detta intressant? Skicka gärna frågor eller anmäl ditt intresse tillsammans med en kort beskrivning av dig själv samt varför du vill bli studentrepresentant inom ditt utbildningsområde till vuo@chalmersstudentkar.se