Stöd och hjälp

Dela

Alla studenter på Chalmers har rätt till ekonomisk, arbetsmiljömässig, medicinsk och psykosocial trygghet.

Om du har en dålig studiemiljö eller känner dig otrygg på andra sätt kan du vända dig till ditt programs studerandearbetsmiljöombud, sociala enheten eller det studiesociala nätverket. Mer information om dina  psykosociala rättigheter finns i trygghetshandboken Chalma Trygghet.