Sektionsmötet

Dela

Gemensamt för samtliga sektioner. Upplevs vara prioriterat av medlemmarna samt att Nollan tidigt får information om mötet och dess funktion.


På IT fotas vid starten på varje möte deltagarna och läggs upp på Facebook.
Foto: styrIT

Fördelar:
  • Insamling av förslag från medlemmar
  • Möjlighet att påverka genom motioner
  • Relevant
Utmaningar:
  • Långt mellan möten
  • Uppföljning
  • Feedback

Tips

  • Tagga inför mötet. Bjuds det på något, highlighta några utvalda godbitar i kommunikationen: "Fika, inval och filmvisning" (t ex hade digIT på IT en rapport i form av en liten film)
  • Fota gärna under mötena om det går, bilderna kan användas sedan för att kommunicera protokollet eller referat och göra reklam inför nästa möte. Om sektionen har en fotokommitté, be dem fota då och då.
  • Utnyttja pauser för att ta pulsen på en het fråga eller ta in förslag. T ex sådant som man lyfter på eventet Studentrösten, fast kanske enklare och mer direkta frågor som alla känner att de kan svara på. Gör en liten låda som förslagen kan ligga i eller sätt upp en affisch och låt medlemmarna sätta pluppar vid olika påståenden eller förslag.
  • Tävlingar och utlottningar funkar väl. På IT får alla som gillar en bild som styret lägger upp vid mötets start chansen att vinna något. Det skapar ett stort engagemang på sociala medier.