Dela

Teknologsektioner

Teknologsektionerna har en viktig roll under din tid på Chalmers.

Sektionerna är oberoende ideella organisationer som tillsammans med kåren centralt arbetar för frågor inom utbildningsprogrammet, studiemiljön och sociala frågor.
Det är också de som har hand om mottagningen av nya studenter till deras sektion.