Sammanträdesdatum

Dela

Fullmäktige sammanträder åtta gånger per läsår.

Till mötena är alla medlemmar välkomna att sitta med och lyssna. Mötena är jämt fördelade över året med två möten per läsperiod. Utöver ordinarie mötena kan extrainkallade möten hållas. Mötena hålls alltid på något av högskolans campus.

Fullmäktigemötet, som normalt påbörjas 18:00, kommer under verksamhetsåret 17/18 hållas följande datum:

Läsperiod 1
FuM 1 onsdag 13/9 (Lv3)
FuM 2 onsdag 11/10 (Lv7)

Läsperiod 2
FuM 3 onsdag 15/11 (Lv3)
FuM 4 onsdag 13/12 (Lv7) 

Läsperiod 3
FuM 5 onsdag 31/1 (Lv3)
FuM 6 onsdag 28/2 (Lv7) 

Läsperiod 4
FuM 7 del 1: onsdag 11/4 (Lv3)
FuM 7 del 2: lördag 14/4 (Lv3) 
FuM 8 onsdag 9/5 (Lv7)