Samarbetsorganisationer

Dela

För att få större inflytande och erfarenhetsutbyte har Chalmers Studentkår samarbeten med flera organisationer.

Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS)

Göteborgs Förenade Studentkårer är en organisation bildad av fem studentkårer i Göteborg som arbetar för att göra studiesituationen bättre och stärka Göteborg som studentstad.

RefTeC

RefTeC är ensamarbetsorganisation mellan Chalmers studentkår, Tekniska högskolans studentkår, Teknologkåren Vid Lunds Tekniska Högskola, Linköpings Teknologes Studentkår, Uppsala teknolog- och naturvetarkår, Umeå naturvetar- och teknologkår och Teknologkåren Vid Luleå Tekniska Universitet.

Teknologernas Centralorganisation (TECO)

TECO - Teknologernas Centralorganisation - bildades i juni 2008 av Chalmers Studentkår, Tekniska Högskolans Studentkår och Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår. Syftet är att TECO ska stödja kårernas studiesociala- eller kontaktskapande aktiviteter genom statliga bidrag.

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)

Chalmers Studentkår är medlemmar i Sveriges Förenade Studentkårer, som är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS arbetar i första hand med att på nationell politisk nivå skapa bättre förutsättningar för studenter.