Rättigheter & skyldigheter

Dela

Alla teknologer har rätt till en rättvis utbildning!

För att uppnå det så finns det ett antal överenskommelser som på olika sätt kommer att påverka din studietid. Kårledningen arbetar aktivt för att din studietid ska bli så bra som möjligt. Sök efter Chalma Trygghet i dokumentarkivet som ger information om dina studiesociala rättigheter som studenkåren har sammanställt. Du kan även läsa på studentportalen för att får veta vilka skyldigheter och rättigheter du har på Chalmers.

Om du har några frågor kring dina rättigheter och skyldigheter så kan du alltid kontakta kårledningen för att diskutera regelverket och få rådgivning kring detta.

Det kan ibland kännas jobbigt för en teknolog att ifrågasätta exempelvis en lärare eftersom en beroendeställning kan förekomma. På Chalmers finns därför en studerandeombudsman på varje campus som kan företräda teknologer i konflikter mellan studenter och anställda.