Presidieenheten

Dela

Koll på helheten

Presidieenhetens uppgift är att samordna hela kårens verksamhet samt fungera som kårens ansikte utåt. Kårordförande (KO) ansvarar för att representera kårens budskap mot högskolan, politiker, näringslivet eller i media samt för kårens mer långsiktiga och strategiska utveckling.

Inom kårens egen organisation ansvarar vice kårordförande (VO). VOs ansvar är kontakt med kommittéer och teknologsektioner om deras verksamhet och ser till att de ramar som kårens ekonomi utgör följs.

Om man på något sätt vill utnyttja någon av kårens alla lokaler är chansen stor att man stöter på husansvarig (HA). HA jobbar för att utveckla och säkerställa att kårens lokaler kan möta studenternas framtida behov.

Kontaktuppgifter och mer om sittande kårledning.