Om du blir sjuk

Dela

Som teknolog kan det bli tufft att vara sjuk eftersom dagens socialförsäkringssystem inte är utformat för studiemedelstagare.

Sjukanmälan
Om du är sjuk under en längre tid finns det möjlighet att få ersättning, och det är därför viktigt att du alltid sjukanmäler dig redan första sjukdagen. Det kan du göra via ett formulär på Försäkringskassans hemsida. Då skickas ett papper hem till dig där du bekräftar din sjukanmälan.

Visar det sig att du är frisk redan dagen därpå behöver du inte skicka in bekräftelsen. Efter 14 dagars sjukskrivning kräver försäkringskassan ett läkarintyg. Vilka regler som gäller om du arbetar vid sidan av studierna eller inte uppbär studiemedel kan du läsa om i Chalma Trygghet eller på Försäkringskassans hemsida.

Trygghet för teknologer
Chalmers har vissa trygghetsfunktioner som du som teknolog kan använda dig av när du mår dåligt, fysiskt eller psykiskt. Du som teknolog har tillgång till stöd genom Akademihälsan, vice ordförande i sociala enheten och studentpräst med lång erfarenhet av att arbeta med teknologer. Dessa finns tillgängliga för dig på båda campus (ej Akademihälsan) några dagar i veckan.

Akademihälsan är studentmotsvarigheten till företagshälsovård. Här finns utbildade läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, sjukgymnaster och ergonomer. Du kan vända dig till Akademihälsan om du har problem som är relaterade till dina studier. De ger också förebyggande kurser i bland annat stresshantering och förebyggande av studieångest. För chalmerister är vården på Akademihälsan gratis.