seglings-alumni

Dela
March 20, 2017, 13:42
Teknisk Design

Fd TDstudenten Samuel Nilsson jobbar med båtdesign inför Americas Cup i Bermudas och är intervjuad i Search Magazine “...Samuels största ansvarsområde är just bevakning av konkurrenterna. Vi diskuterar kring hur detta i praktiken faktiskt går till och Samuel konstaterar att det är en ganska strikt daglig rutin.
På morgonen beger han sig med RIB till någon av de andra teamens baser, vilken bas kan bero på diverse rykten om att någon kanske har något nytt
på gång. Under den spaningen är det framförallt tekniska detaljer på båtarna som Samuel försöker fota och filma. Av särskilt intresse är de foils som
får båtarna att lyfta från vattenytan vilket är ett av de fria designområdena på båten. Enligt protokollet tillåts inte teamen täcka för något under momentet när de lyfter i sina båtar med kran, med följden att det är ett ypperligt tillfälle för konkurrenterna att försöka lista ut vad man har på gång i designväg eller vad man testar för tillfället.
Detta följs sedan upp med bevakning ute på vattnet när konkurrenterna är ute och seglar för att bedöma vad som görs kring manöverteknik och besättningsarbete. Även detta är reglerat i protokollet och ett teams följebåtar är inte tillåtna att vara närmare än 150 meter. Adam May konstaterar att Artemis Racing bestämt sin black-out-period och att vi ganska snart kommer få se deras tävlingsbåt på vattnet. Dock händer det att teamen kommer överens om att stundtals segla mot varandra, och i det fallet använder man sig av en gentlemannamässig överenskommelse att inte fota eller filma överhuvudtaget. Efter dagens segling och rekognosering av konkurrenterna granskar Samuel materialet och försöker tolka vad konkurrenterna har på gång. Detta kan sedan
designteamet analysera och ta med sig in i den egna designprocessen.” http://www.searchmagazine.se/News/view/8526