Referat från kårstyrelsemöte 4-7, 2016/2017

Dela
Bild för kommunikator
January 16, 2017, 16:01
Studentkåren
Under hösten har kårstyrelsen haft flera möten och detta referat berör möte fyra till och med sju. Mycket har hänt och framförallt har en hel del inval skett som återges i sin helhet längre ned.
 

Nyheter inom kåren (Utvecklingsarbete och projekt)

Några av de saker som har hänt under hösten är att en podcast har startas som ett utskott till Tofsen som heter Chalmerskollen. Vidare har vårens teknologprojekt blivit godkända där det är en blandning av många olika saker så som Student-SM, jubileum och jämlikhetsutbildning kommer äga rum. Vidare har en hel del arbetsgrupper rörande olika verksamhetspunkter startats och börjat jobba.
 

Samarbeten och politik

För att få samlad bild rekommenderas att läsa KS-protokollen över samarbeten och politik men den enskilt största händelsen i höst har varit forskningspropositionen som regeringen la fram som ger ett tio års perspektiv där Chalmers ligger bra till men oroas över vissa delar så som forskningsinfrastruktur.
 

Inval

På höstens kårstyrelsemöten har följande personer valts in i kårens olika organ:
 
Chalmersspexet Vera 16/17
Michaela Bergkvist m15
Oscar Andersson f12
Melker Törnqvist m16
Mattias Tauson
Johan Ek f12
 
Chalmersspexet Bob 2017
Jacob Jarmar, d11 som Ordförande
Josefin Strömsten, h15 som kassör
 
CHARMkommittén 16/17:
Sven Gross, v14
 
CHARMs referensgrupp:
Jacob Lundberg (D11)
 
CFFC 16/17:
John Magnusson, z15
 
CIRC 2017:
Rosa Anali Guzman Molina v15, till ordförande
Tejas Chandran, m16
Vigneshwaran P Vijeyakumar, m16
Sudipta Saha, i16
Abhishek Makam, m16
Gheorghe Maleca, a16
Guillaume Minot, m16
(Fay)Zihui Wang, e16
Erik Sievers, d13
 
CCC 2017:
Hanna Jörlén, a13 som ordförande
Petter Engström, e13 som kassör
Viktor Johansson, e13
Elsa Andersson, e14
Stefan Walberg, e14
Kristoffer Persson, h14
Ludvig Svensson, e15
Daniel Palmqvist, e11
Julia Eugensson, m13
Sebastian Ringqvist, i15
Oskar Nilsson, z15
 
GasqueK:
Therese Sturesson it15,
Frej Karlsson it 15,
Johan Bergman v14
 
Svea Skivgarde 16/17:
Beata Burreau i15,
Julius Andersson a15,
Simon Hallberg m15
 
LoB 16/17:
Johan Skoglund, i15
Adam Breitholtz, f13
 
MK 2017:
Lina Olandersson, f13
Maria Rundberg, k14
Ludvig Ekman, it13
Dennis Zorko, f12
Anna Petersson, f14
 
Chalmerskollen (En del av Tofsen 16/17):
Emma Olofsson i12,
Fredrik Orstadius i12,
Carolina Hansson h12,
Marcus Seger f12,
Tommy Phung f12
 
Utbildningsområdesrepresentant ASAM:
Joline Kraemer, v16 till ordinarie och
Rebecca Redtzer, v16 till suppleant
 
Institutionsrådsrepresentant 2017:
Arkitektur: Vakant
Bio:
Gustav Eriksson kfkb13, som ordinarie
Madeleine Ahlmén k15, som suppleant
Bygg och Miljö:
Amanda Jarl v15, som ordinarie
Ylva Lannér ae14, som suppleant
Data och IT:
Adrian Lundberg d15, som ordinarie
Energi och Miljö:
Elin Andersson m13, som ordinarie
Madeleine Ahlmén k15, som suppleant
Fysik:
Erik Strandberg f15, som ordinarie
Lina Hultquist f13, som suppleant
Kemi:
Madeleine Ahlmén k15, som ordinarie
Gustav Eriksson kfkb13, som suppleant
Matte:
Olof Ekborg f13, som ordinarie
Adrian Lundberg d15, som suppleant
Material- och tillverkning:
Victoria Johansson m13, som ordinarie
Micro- och Nano:
Nermin Trnjanin f11, som ordinarie
Albin Nilsson e13, som suppleant
Produktion och produktionsutveckling:
Hannes Mäki td15, som ordinarie
Rymd- och geo:
Johan Andersson e11, som ordinarie
Sebastian Bergström f14, som suppleant
Signaler och system:
Bengt Sjögren e12, som ordinarie
Helena Strandberg z14, som suppleant
Sjöfart och marin:
Peder Widborg sjö12, som ordinarie
Angelica Berg sjö14, som suppleant
Teknikens ekonomi och organisation:
Jakob René i15, som ordinarie
Amanda Åström Ericsson i14, som suppleant
Tillämpad IT: Vakant
Tillämpad mekanik:
Anton Jansson m14, som ordinarie
Staffan Björkdahl m14, som suppleant
 
Referensgrupp till Valberedningen 16/17:
Frida Claesson
Petter Evertsson
Colin Qvarnström
Annie Gjers
Madeleine Czarnecki
 
Info om kårstyrelsen
Chalmers Studentkårs kårstyrelse består av kårordförande, vice kårordförande och ordförandena för Utbildningsenheten, Sociala enheten och Arbetsmarknadsenheten. Kårstyrelsen är ett beslutande och beredande organ vars huvudsakliga uppgift är att leda kårens verksamhet och bereda underlag till kårfullmäktigemöten.