IKEA och The Sims till CHARM

Dela
Bild för kommunikator
February 7, 2017, 11:29
Studentkåren
Enligt SCB’s prognos för år 2030 uppskattas en underskott på ingenjörer ligga på 50 000 bara i Sverige. Kopplingen för studenter till näringslivet är något som studentkåren arbetar ständigt med och för företagen är den tidiga kontakten många gånger avgörande. Därför arrangeras CHARM, Sveriges största arbetsmarknadsmässa för studenter, i Göteborg imorgon där bland annat IKEA och Microsoft deltar.
 
Vad gör möbeljätten IKEA på Chalmers då? Bredden och mångfalden av utställare visar på vikten av ingenjörer i alla branscher. Inom IKEA finns logistik, tillverkning och produktutveckling till exempel. I år finns även Microsoft med för första gången samt ett av världens största spelföretag EA Dice. 
 
Bland de mer oväntade finns även TV4 Bonnier Broadcasting och unikt för året är även Cellink, världens första bioink-företag som kan skriva ut kroppsdelar i 3D. 
För studenterna innebär det ett rikt utbud av potentiella arbetsgivare inom ingenjörsskap, affärsteknik, entreprenörsskap, arkitektur och sjöteknik vilket är viktigt för både studenter och branschen. Med hotet om ingenjörsbrist blir det särskilt viktigt att ge Chalmers studenter denna möjlighet tidigt i deras utbildning. 
 
Mässan är gratis för alla Chalmers studenter och nytt för i år är inträde för övriga besökare. Utställningen spänner över Sveriges största kårhus samt intilliggande ytor. Utöver själva mässan finns även en studentlounge,  föreläsningar och workshops som arrangeras av företagen själva. 
 
Fakta om Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsmässa – CHARM
  • Pågår 7-8 februari 2017
  • Startade 1975
  • Engagerar tusentals studenter som arbetar ideellt för att arrangera mässan
  • CHARMtech är en yta som specialiserar sig på de senaste tekniska innovationerna, 7 företag på årets mässa
  • Leds av ett team med 17 studenter, CHARM-kommittén.
Foto: CFFC