[node:field-board-namn]

031-772 39 03

Från: Göteborg
Sektion: KfKb
Intressen: Musik och resor av
alla slag
Vill: Att näringslivet ska vara
en självklarhet redan från
dag ett på Chalmers