[node:field-board-namn]

031-772 39 68

Från: Stockholm
Sektion: H
Intressen: Mat, bubbel och glass
Vill: Hjälpa till att utveckla
nöjeslivet hos sektionerna
och på central nivå