[node:field-board-namn]

031-772 39 15

Från: Umeå
Sektion: D
Intressen: Sång, programmering & säkerhetssystem 
Vill: Driva hållbara anläggningar
där chalmeristen känner sig hemma