Sitt med i kårledningen

Dela

I kårledningen sitter nio studenter som tagit studieuppehåll för att driva studentkåren framåt. Uppdraget är på ett år och man sitter läsårsvis.

Ett år i kårledningen är utmanande och mycket lärorikt. Du får träffa mängder av intressanta människor och skaffa dig en unik erfarenhet. Det ger dig också ett tillfälle att lära känna kåren och dess historia samt fördjupa dig i ett område inom kårens verksamhet. Efter ett år i kårledningen har du säkerligen också skaffat dig vänner för livet!

Hur och när väljs kårledningen in?

Det är Valberedningen som nominerar kandidater till de nio olika posterna. Processen drar igång i januari och sökstopp är normalt i slutet av februari. Sedan väljs ledamöterna in under ett fullmäktigemöte, normalt i april och går sedan på sitt uppdrag innan sommaren. 

Kontakt

Har du frågor rörande kårledningen eller rekryteringsprocessen svarar valberedningen gärna på dina frågor. Valberedningen når du enklast på valberedningen@chs.chalmers.se