Kårfullmäktige (FuM)

Dela

Kårfullmäktige (vanligen förkortat FuM) är kårens högst beslutande organ och kan jämföras med riksdagen för staten eller en bolagsstämma för ett företag.

 

Kårfullmäktige beslutar om frågor av större principiell betydelse, såsom kårens budget, verksamhetsplan och framtid. Kårfullmäktige sammanträder normalt åtta gånger per år och består av 35 ledamöter som valts genom allmänna val och arbetet leds av talmannapresidiet. Kårstyrelsen svarar inför kårfullmäktige.

Även du kan vara med i fullmäktige och varje medlem har rätt att kandidera. Läs mer om vad detta innebär här.

Har du frågor angående kårfullmäktiges arbete ställer du dessa till talmanspresidiet.

Talmanspresidiet 17/18 består av:

Talman
David Nyström-Persson

Vice talman
Edvin J. Tobiasson

 

FuM sammanträder minst åtta gånger per år och varje möte är öppet för alla studentkårens medlemmar. Det är talman som sammankallar och leder FuM.

Ledamöter och valförbund

FuM består av 35 ordinarie ledamöter som väljs genom fria och öppna val för en mandatperiod på ett år.

Nämnder

Nämnder är arbetsgrupper som tillsatts av kårfullmäktige för att sköta en specifik uppgift. Kårstyrelsen har inget inflytande över nämndernas arbete.

Revisorer

Inför varje nytt läsår utses 3-4 lekmannarevisorer för Chalmers Studentkår som ska granska kårens kommittéer och föreningar vid sidan av en auktoriserad revisor.