Revisorer

Dela

Sunt custodiet ipsos custodes
"De vaktar väktarna"

Alla ideella organisationer behöver ha revisorer som granskar deras verksamhet.

Detta gäller allt från små enskilda föreningar och kommittéer till teknologsektionerna men inte minst Chalmers Studentkår. På kåren centralt har vi en auktoriserad revisor, och tre till fyra lekmannarevisorer. En lekmannarevisor är en student som får ett förtroendeuppdrag under ett år för uppgiften att granska och säkerställa kårens verksamhet. Mycket av att arbetet sker mot kårens kommittéer där lekmannarevisorerna kontrollerar att deras bokföring sköts på ett tillfredställande sätt.