Mentorskapsprogram

Dela

Studentkåren stöttar teknologsektionerna i arbetet  för att medlemmarna ska ha chansen att få en mentor från näringslivet. Flera teknologsektioner på Chalmers har mentorskapsprogram som är i full gång medan andra sektioner håller på att starta upp sina program.

Varför ska du som är student ha en mentor?

  • Du kan få en inblick i arbetslivet och knyta värdefulla kontakter.
  • Du kan få hjälp att se olika karriärmöjligheter och få klarare mål.
  • Kopplingen mellan dina studier och det väntande arbetslivet kan bli tydligare.
  • Du kan lära dig mycket av diskussionen med din mentor om personlig och professionell utveckling.

Du får chansen att ta del av din mentors erfarenheter och kunskaper.

 

Länkar till mentorskapsprogram på Chalmers:

MEDIT – www.mentoredit.se, för sektionerna D, E & IT