Mentorskapsprogram

Dela

Studentkåren stöttar teknologsektionerna i arbetet  för att medlemmarna ska ha chansen att få en mentor från näringslivet. Flera teknologsektioner på Chalmers har mentorskapsprogram som är i full gång medan andra sektioner håller på att starta upp sina program.

Varför ska du som jobbar vara mentor?

  • I rollen som mentor får du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper och hjälpa en annan person att utvecklas.
  • Du får en chans att reflektera över dina egna mål och ambitioner, genom ömsesidiga diskussioner kring personlig och professionell utveckling.
  • Du får möjligheten att bygga nätverk med studenter Chalmers och med andra mentorer på mentorskapsträffar.
  • Du får en insikt i vad som händer på Chalmers och hur utbildningen ser ut.
  • Mentorskapet bidrar till att höja dina medmänskliga och coachande egenskaper.

Mentorskapsprogram på Chalmers:

MEDIT – www.mentoredit.se, för sektionerna D, E & IT
VENTOR - http://www.vtek.se/ventor/
Mentorskapsprogram Kemi: http://www.ernstkarg.se/mentorskapsprogrammet/