Länktips för chalmerister

Dela
Så här kan du hålla koll på information från det som rör studentlivet och ditt kårmedlemsskap, information från högskolan, information på engelska från kåren och mycket mycket mer. Listan uppdateras kontinuerligt och har som syfte att innehålla generella länkar som passar alla studenter på Chalmers.
 
För frågor om listan kontakta info@chalmersstudentkar.se
 

Värda att följa på Facebook

 

  • Updates - här läggs information om tillfälliga stängningar, underhåll och annat som kan påverka tillgången till medlemsservice
  • Kåren: Relevant information för alla medlemmar serveras varje vecka på facebook.com/chalmersstudentkar
  • STORE by Chalmers Studentkår - din kurslitteratur, livsmedel, godis, snacks, luncher och kontorsmaterial. Här hittar du tävlingar och erbjudanden.
  • Högskolan: aktuell info, kuriosa
  • Chalmers bibliotek: ditt campusbibliotek med tysta salar, kaffe och trevlig personal
Och följ givetvis din teknologsektion, kårkommittéer och föreningar och kårens restauranger och caféer!
 

Värda att följa på Twitter

 

  • Kåren: informationen och nyheter, serveras på engelska
  • Tofsen, din kårtidning - rapporterar live från t ex Fullmäktigemötena
  • Högskolan: om allt som rör studenter, anställda och alumner

Nyhetsbrev

Kommer till dig månatligen, informationen främst centralt från kåren samt kommittéer och föreningar inom kåren. Kommer till den mail du angivit i medlemssystemet. Du hanterar dina uppgifter genom Medlemsportalen.
 

Hemsidor

Kårens hemsida: Här samlas all viktig information på ett ställe: nyheter, utlysningar av jobb inom kåren, matsedel, dokumentarkiv, kontaktuppgifter.
Högskolans hemsida: Nyheter inom högskolevärlden, forskning, och studentprojekt.
Chalmeristbloggen: om Chalmers i allmänhet och chalmerister i synnerhet
 
Praktiskt (bokningar, tentor, ladda kårkort)
Medlemsportalen: (kåren) hantera dina personuppgifter, betala kåravgift, skriv ut kvitto.
Studentportalen: högskolans sida där man anmäler sig till tentor och registrerar sig inför terminen.
Ladda ditt kårkort/gästkort: Med laddat kårkort går du aldrig miste om rabatter när du handlar i kårens bokhandel, caféer eller restauranger.