Sektioner

Dela
Alla medlemmar i studentkåren är också medlemmar i en teknologsektion. Sektionen jobbar bland annat med att förbättra din utbildning och din arbetsmiljö. För att uppnå detta finns t ex en studienämnd och Studerande- och arbetsmiljöombud (SAMO). Det är ideellt engagerade studenter som jobbar med detta på sin fritid.
 

Sektionsstyrelse - Vad gör de?

Sektionsstyrelsen är det högsta organet på sektionen och har det övergripande ansvaret för det löpande arbetet. Sektionsstyrelsen är också ansvariga för att se till att sektionens stadga, reglemente och andra styrdokument följs samt är sektionens främsta kontaktyta mot kårledningen. 

Kontaktuppgifter till din sektionsstyrelse

(A) styret[at]a-sektionen.se
(AE) aestyret[at]aetek.chalmers.se
(D) styret[at]dtek.se
(Ds) dokt[at]chs.chalmers.se
(E) styret[at]etek.chalmers.se
(F) styret[at]ftek.chalmers.se
(H) styret[at]htek.chalmers.se
(I) istyret[at]itek.chalmers.se
(IT) styrit[at]chalmers.it
(K) kstyret[at]chestud.chalmers.se
(KfKb) styret[at]kfkb.se
(M) mstyret[at]mtek.chalmers.se
(Sjö) styret[at]sjosektionen.se
(TD) tdstyret[at]tdtek.chalmers.se
(V) vstyret[at]vtek.chalmers.se
(Z) ztyret[at]ztek.se

Studienämnd - Vad gör de?

Din studienämnd arbetar för att du ska kunna tillgodose dig en bra utbildning på Chalmers. Detta innebär till exempel att:

  • informera om kursutvärderingar
  • arrangera pluggrelaterade arrangemang exempelvis pluggkvällar
  • fungera som en brygga mellan studenter och lärare
  • övervaka kurser och program

Kontaktuppgifter till din studienämnd

(A) AUU auu[at]lists.chalmers.se
(AT) ATU atu[at]lists.chalmers.se
(AE) SNAE snae[at]aetek.chalmers.se
(D) DNS dns[at]dtek.se
(E) SNE sne[at]etek.chalmers.se 
(F) SNF^TM snf[at]ftek.se
(H) SnH utb[at]htek.chalmers.se
(I) SNI sni[at]itek.chalmers.se
(IT) snIT snit[at]chalmers.it
(K) KUU kuu[at]chestud.chalmers.se
(KfKb) SnKfKb sn[at]kfkb.se
(M) Muu muu[at]mtek.chalmers.se
(Sjö) SjUU utb[at]sjosektionen.se 
(TD) SNTD sntd[at]tdtek.chalmers.se
(V) SNV snv[at]vtek.chalmers.se
(Z) SNZ snz[at]ztek.se
 
 

SAMO - Vad gör de?

Din SAMO arbetar för att du ska känna dig trygg i din studiemiljö, både fysiskt och psykosocialt. Detta innebär till exempel att:

  • det ska finnas bra studiemiljöer sett till ergonomi, klimat, belysning, studieplatser o.s.v 
  • det finns tillgång till lunchrum med kylförvaring och mikrovågsugnar
  • fungera som en brygga mellan lärare, studentkår och studenter
  • att det finns en bra attityd bland studenter och personal på skolan och att inga trakasserier eller diskriminering förekommer på programmet
  • att det finns en bra alkoholattityd på sektionen

SAMO är vanligen en ledamot i sektionen styrelse och är också en ledamot i sociala utskottet.

Kontaktuppgifter till din SAMO

(A) samo[at]a-sektionen.se
(AT) atuchalmers[at]gmail.com
(AE) samo[at]aetek.chalmers.se
(D) samo[at]dtek.se
(E) lokal[at]etek.chalmers.se
(F) skyddsombud[at]ftek.chalmers.se
(H) samo[at]htek.chalmers.se
(I) samo[at]itek.chalmers.se
(IT) samo[at]chalmers.it
(K) samo[at]chestud.chalmers.se
(KfKb) samo[at]kfkb.se
(M) samo[at]mtek.chalmers.se
(Sjö) samo[at]sjosektionen.se
(TB) so[at]chalmersstudentkar.se
(TD) samo[at]tdtek.chalmers.se
(V) samo[at]vtek.chalmers.se
(Z) samo[at]ztek.se