Kontakt med studienämnd och SAMO

Dela

Vill du vara med och påverkar din studiemiljö eller utbildning så ska du i första hand kontakta din studienämnd eller SAMO. Om du vill förbättra en kurs eller påverka hur programmet utformas så ska du prata med din studienämnd. Om du istället vill påverka din arbetsmiljö, har frågor om likabehandling eller behöver hjälp med att veta var du ska vända dig om du mår dåligt så ska du kontakta din SAMO.

Studienämnd - Vad gör de?

Din studienämnd arbetar för att du ska kunna tillgodose dig en bra utbildning på Chalmers. Detta innebär till exempel att:

  • informera om kursutvärderingar
  • arrangera pluggrelaterade arrangemang exempelvis pluggkvällar
  • fungera som en brygga mellan studenter och lärare
  • övervaka kurser och program

Kontaktuppgifter till din studienämnd

(A) AUU auu[at]lists.chalmers.se
(AT) ATU atu[at]lists.chalmers.se
(AE) SNAE snae[at]aetek.chalmers.se
(D) DNS dns[at]dtek.se
(E) SNE sne[at]etek.chalmers.se 
(F) SNF^TM snf[at]ftek.se
(H) SnH utb[at]htek.chalmers.se
(I) SNI sni[at]itek.chalmers.se
(IT) snIT snit[at]chalmers.it
(K) KUU kuu[at]chestud.chalmers.se
(KfKb) SnKfKb sn[at]kfkb.se
(M) Muu muu[at]mtek.chalmers.se
(Sjö) SjUU utb[at]sjosektionen.se 
(TD) SNTD sntd[at]tdtek.chalmers.se
(V) SNV snv[at]vtek.chalmers.se
(Z) SNZ snz[at]ztek.chalmers.se

SAMO - Vad gör de?

Din SAMO arbetar för att du ska känna dig trygg i din studiemiljö, både fysiskt och psykosocialt. Detta innebär till exempel att:

  • det ska finnas bra studiemiljöer sett till ergonomi, klimat, belysning, studieplatser o.s.v 
  • det finns tillgång till lunchrum med kylförvaring och mikrovågsugnar
  • fungera som en brygga mellan lärare, studentkår och studenter
  • det finns en bra attityd bland studenter och personal på skolan och att inga trakasserier eller diskriminering förekommer på programmet
  • det finns en bra alkoholattityd på sektionen

SAMO är vanligen en ledamot i sektionen styrelse och är också en ledamot i sociala utskottet.

Kontaktuppgifter till din SAMO

(A) samo[at]a-sektionen.se
(AT) atuchalmers[at]gmail.com
(AE) samo[at]aetek.chalmers.se
(D) samo[at]dtek.se
(E) lokal[at]etek.chalmers.se
(F) skyddsombud[at]ftek.chalmers.se
(H) samo[at]htek.chalmers.se
(I) samo[at]itek.chalmers.se
(IT) samo[at]chalmers.it
(K) samo[at]chestud.chalmers.se
(KfKb) samo[at]kfkb.se
(M) samo[at]mtek.chalmers.se
(Sjö) samo[at]sjosektionen.se
(TB) so[at]chalmersstudentkar.se
(TD) samo[at]tdtek.chalmers.se
(V) samo[at]vtek.chalmers.se
(Z) samo[at]ztek.chalmers.se
 

 

Relaterade filer