Kommittéer

Dela

Nyansera och utforska dina möjligheter

Kommittéer är grupper som tillsätts för att utföra ett uppdrag. Vissa ligger centralt inom kåren och tillsätts av kårstyrelsen. Andra ligger under sin teknologsektion och tillsätts av sektionsmötet eller sektionsstyrelsen. Deras uppdrag kan vara allt från att arrangera fester eller mottagning, ge ut en tidning eller arrangera event mot näringslivet. Men deras viktigaste uppdrag är att på olika sätt finnas till för att berika studenternas tid på Chalmers.

Hitta kommittéerna här!