"Vetenskapstro – vad är grunden för vetande?" — Moren Sager

Chalmers Kristna Grupp
Plats: 
Omega, Campus Lindholmen
onsdag, mars 29, 2017 - 12:15 till 13:00

Lunchföreläsning med Morten Sager, universitetslektor i Vetenskapsteori, som talar om hur man vet vad man vet. Vilka typer av kunskap finns det, vad är fakta och vad är tro?