Kårföreningar

Dela

Kårföreningar är organisatoriskt fristående från kåren och kan startas av vilken teknolog som helst.

Kårens föreningar samlar studenter med ett gemensamt intresse. Det kan vara bland annat sport, musik eller teknik. Kårföreningar är öppna för alla medlemmar så kontakta genast den kårförening som du är intresserad av att vara med i.

Föreningar har rätt att nyttja kårens resurser i form av lokaler och kårens varumärke och är i gengäld skyldiga att följa kårens policys och riktlinjer. 

Läs mer om kårföreningar här.