Hur fungerar kåren?

Dela

Chalmers Studentkår är en medlemsorganisation som ägs av just sina medlemmar. Organisationen kan enkelt beskrivas enligt nedan. Klicka på respektive del i schemat för att få reda på mer.

chs_karfullmaktige chs_teknologsektioner chs_namnder chs_karledningen chs_stab chs_karkommiteer chs_karforeningar