Felanmälan

Dela

Kårhuset, Johanneberg

Hittar du någonting som är trasigt eller av någon annan anledning behöver åtgärdas i Kårhuset, Johanneberg, skickar du ett mail till felanmalan@chs.chalmers.se.

Då får skickas ärendet till rätt person och det behandlas så snart som möjligt.

Kårhuset, Lindholmen

Hittar du något som är trasigt eller av någon annan anledning behöver åtgärdas i Kårhuset, Lindholmen, gör du en felanmälan hos Chalmersfastigheter.

Gå då till http://chalmersfastigheter.se/felanmalan där du anger Patricia som hus för att anmälan skall komma rätt.

Järnvägsvagnen och fritidsanläggningen i Härryda

Hittar du något som är fel i järnvägsvagnen eller i någon av stugorna i Härryda felanmäler du detta till studentkårens husansvarig på ha@chs.chalmers.se