Studentdemokrati

Besluts giltighet
Studentdemokrati
24 februari, 2015, kl 9:09
Hej Jag undrar vilka delar av kåren som kårstyrelsen kan fatta beslut om, kan de t.ex fatta beslut som påverkar vad FuM eller talmannapresidiet ska göra/hur de ska arbeta? Jag undrar även om det är någon som kontinuerligt granskar fattade beslut.
Rikard

Hej!

Kårstyrelsen kan fatta beslut om den verksamhet de ansvarar över, exempelvis kårkommittéerna och vissa delar av Kårledningens arbete. Hela Fullmäktige och dess organisation (ex Talman, valberedning, valnämnd) står över Kårstyrelsen och därmed kan inte Kårstyrelsen fatta beslut om dem men Fullmäktige kan besluta om Kårstyrelsens verksamhet.

Fullmäktige tillsätter varje år 4 stycken lekmannarevisorer som granskar kårens verksamhet, där även inkluderat kårens beslut, medan en auktoriserad revisor granksar kårens ekonomi. Dessutom försöker vi ha så mycket dokument som möjligt officiellt och tillgängligt för medlemmarna för att alla skall kunna granska kårens beslutoch verksamhet.

Hoppas detta var svar på dina frågor, annars är du mer än välkommen att höra av dig på vo@chs.chalmers.se.

 

Vänliga hälsningar
Lena Mårtensson
Vice Kårordförande 14/15

Källkritik kring GP
Studentdemokrati
10 maj, 2013, kl 8:08
Hej Chalmers Studentkår. Jag är student på Chalmers och avslutar snart min utbildning här. Jag har haft några fantastiska år och kommer ta med mig många kunskaper ovärderliga för framtiden. En av dessa är vikten av att objektivt bemöta information och vara källkritisk mot "fakta", något många av mina föreläsare tryckt på. Därför vill jag varna eventuella Chalmerister som ännu inte fått lära sig lika mycket kring detta, för att de inte ska riskera att missta informationen för sanning. Inom studentkårens lokaler delas det nämligen ut artiklar samlade under namnet GP med uppenbara felaktigheter, subjektiva värderingar och flertalet snedsteg. Artikelförfattarna verkar aldrig ha förstått vikten av att använda flertalet källor och nu senast användes äldre fakta, irrelevant och vinklad till författarnas fördel och därmed inte tillförlitlig. Enligt mig bidrar GP till att kraftigt sänka kvaliteten inom högskolans lokaler och därmed också riskera att försämra bilden av Chalmers som en akademisk institution. Detta måste motverkas! Om studentkåren känner sig tvingade att behålla tidningarna inom lokalerna kanske en varning kan skickas ut till alla studenter, samt att varningar kan sättas upp vid respektive tidningsställ, för att hjälpa yngre Chalmerister som ännu inte fått lära sig om källkritik. Hoppas ni ser lika allvarligt på vikten av källkritik som jag gör och därmed skickar ut en varning till teknologen. Vänligen Emil
Emil

Hej Emil!

Studentkåren har sedan länge ett samarbete med GP för att ge chalmeristerna möjlighet att gratis ta del av regionsbaserade nyheter. Detta är ett av kårens samarbete för att skapa medlemsnytta för teknologerna och samarbetet med GP vägs likt alla andra samarbeten så att det skapar nytta för teknologerna.

Vi håller med om att källkritik är viktigt och det är viktigt för allt som skrivs och publiceras både på och utanför campus.

 

Vänliga hälsningar
Johanna Svensson
Arbetsmarkandsenhetens ordförande 12/13

FuM handlingar
Studentdemokrati
16 april, 2013, kl 13:13
Vad hittar jag handlingarna till FuM och Företagsgruppens årsstämma? Jag har letat och hittar inget av det här. Hemsidan saknar helt struktur. Jag har hittat ett dokumentarkiv utan handlingar, en notis som hänvisar till en hemsida utan länk och en infoflik om när mötena är. Längre kommer jag inte /Emil
Emil

Hej Emil!

Dokumentarkivet fungerar inte tillfredställande i dagsläget - det enklaste är att söka på "fum" under Dokumentarkiv. Då hittar du senast FuM-handlingarna!

För frågor till Företagsgruppen vänder du dig till Peter Alehammar:

Peter Alehammar
vd@chs.chalmers.se
Tel: 031-7723905

Vänliga hälsningar

Noelle Madsen
Kommunikatör
Chalmers Studentkår
 

FuM-handlingar
Studentdemokrati
04 december, 2012, kl 21:21
Hej, Jag är en fullmäktigeledamot som har svårt att hitta tidigare fullmäktigehandlingar och -protokoll sedan den nya webbplatsen lanserades. Likaså är det svårt att hitta KS-protokoll. Jag är mest intresserad av att återse beslutet och beslutsunderlaget kring fastställandet av den nya grafiska profilen. Hälsningar, Glenn
Glenn

Hej Glenn,

Anledningen till att det är svårt att hitta är för att dokumenten ej ligger ute ännu på den nya hemsidan. Detta är p g a att vi ej hunnit med att flytta över alla filerna från förra hemsidan till den nya.
Tills dess att vi har fått upp alla dokumenten igen så föreslår jag att du hör av dig till Talman eller kommer in till kårkorridoren så får vi hjälpa dig med dokumenten.

Hoppas att det gick bra på fullmäktigmötet igår ändå.

Vänliga hälsningar,

Claes Norman
Teknologkommuikatör 12/13

FuM på hemsidan
Studentdemokrati
03 december, 2012, kl 15:15
Jag har en grym idé som jag inte vet vem jag ska framföra den till så jag testar här. Jag tycker att FuM-mötena ska finnas i hemsidan och i kalendern och så ska man kunna klicka på mötet för att komma direkt till den sidan där kallelser eller protokoll finns. Det är så himla lurigt att hitta på hemsidan så jag tappar jämt bort mig och hittar aldrig dom där kallelserna där det står vad FuM ska prata om. Det viskas om att det kommer en ny hemsida, men jag tror samma grej funkar bra där. Alltså typ nyheter eller en kalender där man kan klicka för att komma till ett dokument där det står vad som händer på mötet.

Hej,

jag är Talman i Kårfullmäktige och ansvarar därför att den sakliga informationen mellan vårt högsta beslutande organ och er medlemmar kommer fram på ett så bra sätt som möjligt. De idéer som du lägger fram är helt i linje med vad jag vill. Ett problem är tyvärr att jag för tillfället är ensam i talmannapresidiet (normalt består talmannapresidiet av två personer) och därför så har vissa saker fått lida mer än andra. Prioriteten har legat på sammantädena självt. Jag tycker att det är jätteviktigt att medlemmarna får information om vad som händer i kårfullmäktige. Detta både för att medlemmarna ska få information om vad som händer, men även för att öka medvetenheten om att det finns ett fullmäktige.

Är du eller känner du någon som skulle vara intresserad av att sitta med mig i talmannapresidiet så får ni jättegärna kontakta mig på talman[at]chs.chalmers.se

Allt gott

Andreas Robertsson

Talman

Avsaknad av protokoll från NU, UU, SU, ArmU och IntU
Studentdemokrati
03 december, 2012, kl 15:15
Hej! Jag, som så många andra, är intresserad av kårens verksamhet. Därför hade det varit intressant att läsa vad som behandlas/diskuteras under de olika utskottsmötena nu i höst. Dessvärre ligger inga mötesanteckningar ute (förutom till KU) vilket gör det mycket mer komplicerat att hitta informationen. Självklart kan man fråga den person som sitter med i respektive utskott på sin sektion men det hade varit så mycket enklare om minnesanteckningar hade kunnats lägga upp där det är tänkt att de ska läggas upp. Hur kommer det sig att anteckningar från dessa möten inte läggs upp längre? Planerar ni att ta tag i problemet? Med vänlig hälsning/ En nyfiken Emilia

Hej Emilia,

Du har rätt att det saknas minnesanteckningar från de utskott som nämns. Det har aldrig varit vår mening att detta ska upphöra men då Kårens nya hemsida förväntades ha lanserats tidigare så har detta försvunnit i kommunikationen. Vi kommer givetvis att åtgärda detta under veckan och hoppas att du även i fortsättningen tar del av det som diskuteras på mötena.

Vänliga hälsningar,

Frida Claesson

VO 12/13