För företag

Dela

Möt Chalmers studenter

Genom att samarbeta med Chalmers Studentkår får ni som företag många olika sätt att synas och samverka på, allt från mässor och lunchföreläsningar till konsultuppdrag och större samarbetsavtal.


Arbetsmarknadsenheten arbetar till vardags med att sammaföra näringslivet med Chalmers 11 000 studenter. 

Det finns många olika sätt att synas och vi bollar gärna idéer med er! När ni som företag samarbetar med Chalmers Studentkår har ni chansen att nå ut till 11 000 blivande ingenjörer. Med hjälp av våra kommittéer och företag får ni stöd med era önskemål och vi ser till att båda parter blir nöjda. Under flikarna till vänster kan ni avläsa vem ni ska vända er till inom organisationen. Om ni känner er osäkra, har ytterligare frågor eller helt enkelt inte har bestämt hur ni vill samarbeta, är ni alltid välkomna att vända er till oss i Arbetsmarknadsenheten.

Arbetsmarknadsenheten
Enhetsordförande
Tel: 031- 772 39 03
E-post: ao@chalmersstudentkar.se

Vice Enhetsordförande och CHARM-ansvarig
Tel: 031-772 39 04
E-post: vao@chalmersstudentkar.se