Dokument för kårföreningar

Dela

Till vänster finns dokument som behövs för det dagliga och årliga arbetet i en kårförening. Nedan finner ni förklaringar för dokumenten.

Syfte och ansvar för Chalmers Studentkårs kårföreningar
Dokumentet förklarar vilket syfte en kårförening har, vilka verktyg som en kårförening har till sitt förfogande samt vilket ansvar en kårförening har årligen och kontinuerligt. I början av varje verksamhetsår skall tillträdande ordförande skriva under att denna läst Syfte och ansvar för Chalmers Studentkårs kårföreningar, vara införstådd med detsamma och lämna in den påskrivna kopian till Sociala enhetens vice ordförande (vSO). 

Inrapporteringsmall
Med hjälp av den här mallen ska rapportering av styrelsemedlemmar samt de medlemmar i föreningen som behöver accesser rapporteras in. 

BU - Stadgeändring förening
Om föreningen vill ändra sin stadga skall den ändrade stadgan godkännas av Kårstyrelsen (KS).  Fyll i detta dokument och skicka till vSO (vso@chalmersstudentkar.se), tillsammans med det justerade protokollet, propositionen/motionen som skickades med kallelsen och den nya stadgan, som bereder ärendet till KS.