Bli stödmedlem

Dela

Det är inte bara teknologer som är med i kåren. Många alumner ger fortfarande sitt viktiga stöd till oss!

Att bli stödmedlem innebär att du bidrar till vår dagliga verksamhet och möjliggör att den goda chalmersandan lever vidare. Vi håller dig uppdaterad i vad som händer inom studentkåren, dess företag, föreningar och kommittéer.

Så gör du
Välj om du vill bidra med 200 kr/år eller 500 kr/år. För 200 kr får du vårt nyhetsbrev per e-post en gång varje månad. För 500 kr/år får du förutom nyhetsbrev även kårtidningen Tofsen sex gånger per år hemskickad till dig. Du betalar in valt belopp via bankgiro 466-3266 och anger namn, födelsedatum, adress och e-post och vips är du en av våra kära och viktiga stödmedlemmar!
Har du frågor kring stödmedlemsskapet, kan du ställa dom till ao@chalmersstudentkar.se