Anställningskommittén

Dela

Vad är Anställningskommittén?

På Chalmers finns en anställningskommitté som hanterar tillsättningar och befordringar av akademiska tjänster på Chalmers (universitetslektorer, docenter, professorer, …). Som studentrepresentant i anställningskommittén får du vara med i hela rekryteringsprocessen, från utlysning av tjänsten till intervju och anställning.
 

Varför ska du bli studentrepresentanter här?

Som studentrepresentant i Anställningskommittén kan du vara med och…
  • Lyfta fram vilka egenskaper som är viktiga hos en Chalmersanställd utifrån studentperspektivet.
  • Träffa medlemmarna i anställningskommittén och delar av institutionsledningen på Chalmers olika institutioner.
Du kommer även få erfarenheter av…
  • Att vara en del i en rekryteringsprocess.
  • Intervjuteknik.
  • Att företräda åsikter hos en stor grupp med människor.

Hur blir du studentrepresentant i anställningskommittén?

Under våren kan alla teknologer söka till att bli studentrepresentanter i anställningskommittén. Som representant har du en mandatperiod på ett år med start efter sommarlovet.
 
Det är meriterande att…
  • Ha erfarenhet av andra förtroendeuppdrag
  • Ha erfarenhet av andra rekryteringsprocesser.
För mer information om uppdraget och för att ansöka kontaktar du utbildningsenhetens vice ordförande i kårledningen på vuo@chalmersstudentkar.se