Årets verksamhet- och kommunikationsplan

Dela

Här presenteras verksamhetsplanen i sammanfattad form efter Fullmäktigemöte 1 (september varje år).