Chalmersmössan

Dela

Chalmersmössan är symbolen på Chalmers för den kamratskap och gemenskap som råder på Chalmers. Mössan finns både i svart och vitt och får bäras av alla Chalmerrister från den dagen de blivit nymble.

Den vita bäres från mösspåtagningen 30 april till mösspåtagningen 1 oktober. Från 1 oktober till 30 april bäres den svarta mössan.
Idag gäller dessa mössor även för högskoleingenjörs- och sjöbefälselever.

”Avancez!” står för framåtskridande och är Chalmers Studentkårs devis men faktum är att den underliga mössa med tofs är skolans i särklass mest kända symbol. Chalmers var först bland de tekniska högskolorna att skaffa sig en egen mössa vilket skedde år 1878 av en man vid namn Konrad Skarstedt och mössan antogs vårterminen samma år som kårsymbol. Den bars då mangrant.

De regler för mössbärande som gäller idag härstammar från denna tids regler för hattbärande.
 

Mössans existens var ohotad under 27 år, men när KTH införde en liknande mössa 1905 väcktes diskussionen om Chalmersmössans vara eller icke vara. Tre år senare, 1908, införde även Malmö tekniska elementarskola en mössa av samma typ och nu fick Chalmers Studentkår nog, de beslöt att lägga bort mössan.

Sedan levde mössan i högönsklig välmåga i nära 60 år, men 1968 fick den en knäck den ännu inte riktigt lyckats hämta sig ifrån. Under denna tid av revolter ansågs det på många håll fult att visa grupptillhörighet varför många chalmerister smusslade under mössan. År 1970 ansåg ett par E-teknologer att mössan bars för dåligt, varför de bildade Föreningen för Chalmersmössans bärande, ffCb. Föreningen existerar ej längre, men är du intresserad att starta upp föreningen igen - kontakt kårstyrelsen.

Köp dina mössor på Cremona.se eller i butiken STORE på campus Johanneberg.