Vi är en av världens främsta studentkårer

-

Dela
kommunikator's picture
May 2, 2017, 15:12
Studentkåren
Den 28 mars släpptes det efterlängtade resultatet från ISB – International Student Barometer, där internationella studenter från hela världen får svara på en omfattande enkät kring deras universitet och studentupplevelse.
 
Totalt har över 150 000 internationella studenter runt om i världen svarat från 196 institutioner och 17 länder. I Europa är det 65 universitet representerade, i Sverige 12 (år 2014 var sex universitet med) varav Chalmers en av dessa.


Foto: Oscar Eliasson. www.cffc.se

Här sticker Chalmers ut

  • Rekommendation: 50% skulle aktivt, alltså utan att bli tillfrågad, rekommendera Chalmers till någon annan. 43% skulle rekommendera om de blev tillfrågade. Totalt skulle alltså 93% av de internationella studenterna rekommendera Chalmers till andra. Siffran för 2010 med aktiv rekommendation låg på 30%.
  • Övergripande nöjdhet med lärande är bäst i Sverige, 3:a i Europa och 11:a i världen.
  • Vägledande i högskoleval: över 90% väljer Chalmers för sin personliga trygghet
  • Alumner spelar stol roll för valet av Chalmers
  • Integration med nationella studenter är ett kvarstående problem
  • Studentkåren hamnar på 1:a i Sverige, 2:a i Europa och 8:a i världen när det kommer till stöd till studenterna
  • Maten på campus är 1:a i Sverige, 9:e i Europa och 12:e bästa i världen. 

Så gick det för kåren

År 2014 var vi tredje bäst i Europa, 2016 ligger vi på en andraplats. Vi behåller vår ledarposition genom att gå från andraplatsen till guldplatsen.Vi höjer vår plats i världen till en åttonde plats (2014 var motsvarande siffra 9). Värt att notera är att det i förra mätningen (2014) förekom endast 6 universitet i Sverige, 2016 är den siffran fördubblad. 
 
Boendefrågan får fortsatt kritik. Studentkåren arbetar hårt för att ständigt möjliggöra nya bostäder men det är mycket politik och formalia inblandat vilket ständigt gör det svårarbetat och trögt.  I dagsläget ligger redan tusentals nya studentbostäder i plan från kårens sida.
Gällande mat på campus, som till mycket stor del representeras av kårens restaurangbolag, hamnar vi på en första plats i Sverige, 9:a i Europa och 12:a i världen. 
Utbudet av aktivteter utanför studierna, formulerade som Clubs and societies i undersökningen, avtar. Slutsatsen som dras är att många vill engagera sig men vet inte hur. Informationen är inte lättillgänglig och utformandet av utbudet anpassat främst efter nationella studenter.
 

Sammanfattning

Support från kåren: Denna position ska vi givetvis eftersträva att behålla. För att våra internationella studenter fortsättningsvis ska känna sig sedda och hörda behöver vi vidare stärka information utåt om det stöd som finns och kan erbjudas.
Boendefrågan: här kan man eventuellt förbättra siffrorna genom att hantera studenternas förväntan på boendesituationen. Som boenden i Göteborg har vi god insikt i varför det tar tid, är svårt och dyrt att bo som student. I en tidig kontakt med internationella studenter är det därför viktigt att förmedla detta. 
Mat på campus: bolagen strävar hela tiden efter att kunna erbjuda god service och genom att vi fortsätter ha engagerade studenter i styrelserna och i Fullmäktige kan vi fortsätt säkerställa och förhoppningsvis höja siffran kommande år.
Aktiviteter: En uppdatering och översyn behövs för att fler studenter ska kunna och vilja engagera sig. Främst behöver kåren förstå vad som hindrar internationella att vara delaktiga, både som besökare till event men också aktivt engagerade. När vi anpassat våra aktivteter efter fler studenter kan vi förbättra denna siffra.