Vart vänder jag mig?

Dela

Kurser och program

Studienämnder och utbildningsutskott
Jobbar på varje sektion med att säkerställa en god utbildning. Kontaktas om en vill påverka sin utbildning eller framföra synpunkter. [Läs mer om studienämnder och utbildningsutskott här]
 
Utbildningsenhetens vice ordförande (vUO)
Kontaktas i andra hand för problem gällande din utbildning. I första hand kontaktas Studienämnden eller utbildningsutskottet vid ditt program.
Telefon: 031 – 772 39 17
 
Studievägledare
Unik per program, kontaktas för hjälp i att lägga upp utbildningen eller frågor om hur tillgodoräknande av kurser från andra högskolor än Chalmers.
Webben: student.portal.chalmers.se -> kontakt och service -> kontaktpersoner per program
 

Studiemiljö, trygghet och jämlikhet

Studerandearbetsmiljöombud (SAMO)
Jobbar för att säkerställa en god arbetsmiljö för studenterna på varje program. Kontaktas om du är missnöjd med lokalerna på campus eller känner dig stressad.
 
Sociala enhetens ordförande (SO)
Ansvarar i kårledningen för frågor rörande bostäder, studiemedel, studiemiljö, trygghet, jämlikhet och liknande. Kan kontaktas i alla dessa frågor, men kontakta SAMO vid ditt program i första hand då det gäller arbetsmiljö.
Telefon: 031 – 772 39 18
 
Studerandeombudsmän
Behjälplig när du upplever dig drabbad av orättvisa, påfallande ineffektivitet, fördomar, felaktiga beslut eller har andra problem i tvister mot högskolan.
Webben: Student.portal.chalmers.se -> kontakt och service -> Någon att tala med -> Studerandeombudsman
 

Andra stödfunktioner i din utbildning

Stöd vid funktionsnedsättning
Handlägger frågor om enskilda studenters behov och stöd. Stöd kan t.ex. vara en förlängd skrivningstid eller hjälpmedel vid tentamen.
Webben: Student.portal.chalmers.se -> Kontakt och service -> studera med funktionsnedsättning
 
Service för in- och utresande utbytesstudenter
Chalmers International Mobility (CIM)
För studenter som funderar på att åka, eller har åkt utomlands och för utbytesstudenter som studerar på Chalmers.
 
Webben: Studen.portal.chalmers.se -> Studier -> Studier utomlands -> kontakt
 
Studentcentrum
För hjälp med studieintyg, registreringar, tentamensanmälan och andra frågor som rör dina studier. 
 
Besöksadress:
Campus Johanneberg: Chalmers biblioteket
Campus Lindholmen: Hus SAGA
 
Telefon: 031 – 772 39 40