Utbildningsenheten

Dela
Som en del av Chalmers Studentkårs kårledning finns utbildningsenheten. Utbildningsenheten består av en ordförande och en vice ordförande som båda arbetar med utbildningsfrågor på heltid.
 
 
Detta görs främst genom två områden:
  • Samordning av studienämnder, utbildningsutskott och andra studentrepresentanter – genom utbildningar, avstämningsmöten och workshops.
  • Bedriver utbildningspåverkan inom Chalmers – Utbildningsenheten deltar i många av Chalmers projekt och organ som rör utbildningen, exempelvis Grundutbildningens Ledningsgrupp, prefektmötet och fakultetsrådet.

Kontakt och mer information