Studienämnder & utbildningsutskott

Dela

Vad är en studienämnd och ett utbildningsutskott?

Varje sektion har en studienämnd eller ett utbildningsutskott som representerar sektionen i utbildningsfrågor. Alla studienämnder/utbildningsutskott fungerar olika och förutom ren utbildningsbevakning så varierar det även vad de olika studienämnderna gör. Här nedan finns en lista på några av de saker som studienämnder och utbildningsutskott arbetar med och vad arbetet som studienämnderna lägger ned leder till (bland annat!).
 
 

Vad kan du göra i en studienämnd?

 • Rekryterar kursutvärderare och programrådsrepresentanter.
 • För fram studenternas röst till lärare, programledningen och institutionsledningar.
 • Bevakar kurser och program.
 • Hjälper studenter som kommit i kläm under en kurs.
 • Anordnar kurser, räknestugor och bokbytar-arrangemang.
 • Arrangerar pluggrelaterade arrangemang (exempelvis pluggfika och pluggfrukostar)
 

Vad har studienämnderna bidragit till? (Bland annat!)

 • Utveckling av kursers pedagogiska upplägg.
 • Att problem i kurser uppmärksammas och rättas till.
 • Att studenter får bättre förutsättningar att klara sina studier (genom räknestugor, kurser, pluggarrangemang och bokbytardagar mm.).
 • Utvärderingar och utveckling av olika program.
 • Att studenternas röst blir hörd inom högskolan.
 

Hur får jag i kontakt med min studienämnd eller mitt utbildningsutskott?

Kontaktuppgifter till din studienämnd eller ditt utbildningsutskott kan du hitta här!