Kassarutiner för kårkommittéer

Dela

Till vänster finner ni dokument som behövs för att kunna använda kassorna som tillhör Chalmers Studentkår, vilket i dagsläget endast gäller kårkommittéer. Rutiner för användning av Mat&Kalas kassor finner ni här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-kassarutiner

Rutiner för bokning/fakturering för kårens kassor
Information om vilka kommittéer som får boka kassorna och hur dessa bokas. Även information om ut- och återlämning av kassorna, ekonomisk redovisning av försäljning samt hur ni anger vilka artiklar ni vill kunna sälja under era arrangemang.

Kassarutiner kårkommittéer
Praktisk information om hur kassorna används - Försäljning, påladdning av kårkort, dagsavläsning samt felslag.