Hemsidor

Dela

 
Nära nog alla sektioner har en hemsida idag. Det är dock stor spridning på hur den används och prioriteras av både styrena och medlemmarna. 
 
Hemsidan kan fungera som ett nav, en central samlingsplats för t ex dokument, nyheter och kalendrar. Sociala medier kan då vara reklamkanal för att dirigera medlemmar till hemsidan.
 
Fördelar:
  • Öppet för alla medlemmar
Utmaningar
  • Kontinuitet. Om sidan inte ligger på en öppen plattform kan redigering vara krånglig och mycket riskerar missas i överlämningen. -> vill ni satsa på en bra hemsida, håll det enkelt och undvik att "bygga eget".
  • Administration. Hemmabyggen kan göra det svårt att utveckla sidan och en hemsida måste vara dynamisk. -> skriv en manual för de vanligaste redigeringar som behövs och se om ni kan lyfta över sidan till en öppen plattform
  • Drift

Tips

  • Se till att ni vet vad hemsidan har för syfte. Plats för fast information, anslagstavla, löpande nyheter, arkiv för dokument, bilder? Detta gör det tydligt för besökaren vad en kan förvänta sig.
  • Ha inget nyhetsflöde om ni inte uppdaterar regelbundet. Det är värre att ha en gammal nyhet på förstasidan än inga alls. Satsa hellre på bra bilder, små notiser med fast info och vanliga frågor ni tror besökaren har som besöker sidan.
  • Ha information på sidan som är exklusiv. T ex. vem som sitter i kommittéer, fotoalbum eller styrdokument. Då får besökaren alltid en anledning att besöka sidan eftersom hen inte hittar infon någon annanstans.
  • Skriver ni om något på facebook skapa en nyhet på hemsidan första så att uppdateringen har något att hänvisa vidare till. Det ger två stora fördelar. 1. du lockar trafik till hemsidan och 2. du kan fatta dig kortare i statusuppdateringen.